Cửa Lò: Chuẩn bị tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên

Đăng ngày 20/05/2022

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên là nội dung quan trọng tại công văn số 726/UBND- YT mà UBND thị xã Cửa Lò vừa ban hành ngày 19/5/2022.

Theo đó, công văn nêu rõ, để việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị xã được diễn ra theo đúng kế hoạch của cấp trên. UBND thị xã yêu cầu các đơn vị: Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng nói trên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 665/CD- BYT ngày 17/5/2022.

Công điện số 665/CD- BYT ngày 17/5/2022 của bộ Y tế nêu rõ, tính đến thời điểm ngày 12/5/2022, cả nước đã triển khai tiêm được 216 triệu liều Vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại) cho đối tượng 18 tuổi trở lên chưa đạt mục tiêu đề ra. Để đảm bảo công tác tiêm chủng được tiến hành theo đúng kế hoạch đã đề ra của Chính Phủ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là đối tượng trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên với phương châm “đi từng ngõ, gõ của từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm phòng Covid-19. Đồng thời, tăng cường công tác vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả tốt nhất…/.

Phan Thành