Cửa Lò chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão (phát sóng NTV ngày 05/10/2020)

Đăng ngày 05/10/2020

Thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại và tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai cho chính quyền và người dân. Đối với thị xã Cửa Lò, là địa phương ven biển, thường chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lụt, chính vì vậy Cửa Lò luôn ý thức rất rõ về tính chủ động trong triển khai các phương ánphòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.