Cửa Lò: Cần quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đăng ngày 27/03/2014

Nghi Hòa là một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn của thị xã Cửa Lò. Nhưng đến nay, toàn phường chỉ có hơn 4 km kênh mương bê tông hóa, 3 km mương do người dân tự bỏ công sức ra làm. Con số này chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Chính vì vậy, hàng năm, Nghi Hòa vẫn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, gây thiệt hại đến một số diện tích hoa màu của bà con nông dân. Ông Lê Hải Liên-Nông dân khối Bắc Hòa-Phường Nghi Hòa-thị xã Cửa Lò nói: “Các năm vừa rồi, mương máng đã được làm nhưng vẫn còn khó khăn. Tất cả đồng trên của khối Bắc Hòa thường ngập úng, mới mưa nhỏ nhưng nước đã đọng lại. Do đó, hoa màu làm lại trong vụ đông xuân bị hỏng. Như gia đình tôi hỏng mất 4 sào lạc”

Cửa Lò có hơn 2.800 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó, diện tích đất giành cho sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm gần 36%, tập trung chủ yếu ở 3 phường Nghi Hòa, Nghi Hương và Nghi Thu. Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đem lại thấp hơn so với các ngành nghề khác, do vậy, việc đầu tư vào ngành này cũng hạn chế hơn, các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thực tế còn rất ít. Toàn thị xã chỉ có khoảng 14km kênh mương nội đồng kiên cố. Những kênh mương này chỉ phục vụ cho việc tiêu úng trong mùa mưa bão. Còn đối với mùa nắng hạn, hệ thống này gần như không hoạt động, dẫn đến giảm năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, rất cần có sự đầu tư để tránh những thiệt hại cho bà con. Ông Lê Anh Tuấn-Phó chủ tịch UBND phường Nghi Hòa-thị xã Cửa Lò cho biết: “Thủy lợi là mũi nhọn hàng đầu của SX nông nghiệp, bây giờ nông nghiệp cũng đang chiếm tỷ trọng cao tại Nghi Hòa. Nếu đầu tư kịp thời sẽ làm giảm được nhiều thiệt hại của nhân dân, vì hàng năm, tỉnh, thị xã , và các phường đã phải hỗ trợ hàng trăm triệu cho những thiệt hại về ngập úng cục bộ”

Mặc dù nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp hơn trong cơ cấu kinh tế của thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân đang phải phụ thuộc vào thu nhập từ các sản phẩm nông nghiệp. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi sẽ góp phần đem lại mùa vụ thắng lợi cho bà con nông dân, đó cũng chính là vấn đề mà thị xã Cửa Lò cần chú trọng hơn nữa trong quy hoạch KT – XH của địa phương./.