Cửa Lò bế giảng lớp học nghề chế biến hải sản

Đăng ngày 10/09/2014

Lớp học nghề chế biển hải sản năm 2014 nằm trong dự án: ” Đào tạo nghề và chương trình tín dụng nhỏ cho phụ nữ xây dựng các nhóm nghề và đào tạo hướng dẫn viên” do SODI/BMZ –Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Sau thời gian 2 tháng, 28 học viên tham gia vừa được học lý thuyết vừa kết hợp thực hành tại các khu chế biến thủy hải sản trên địa bàn nên chất lượng đạt cao, kết quả: trên 85% học viên đạt loại khá giỏi.

Sau khi trao chứng chỉ cho các học viên, Ban tổ chức lớp học mong muốn, các học viên sau khóa đào tạo này, sẽ phát huy khả năng của mình và có thể vào làm việc ở các doanh nghiệp, trang trại hoặc tự phát triển nghề tại gia đình. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở các làng nghề để phát triển kinh tế, xã hội của  địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý