Cửa Lò phổ biến các chính sách thuế mới

Đăng ngày 12/09/2014

Trước khi phổ biến các chính sách Thuế mới năm 2014, Chi cục thuế Cửa Lò đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào việc quyết toán thuế TNCN, và các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp.

Về nội dung các chính sách thuế mới năm 2014 được phổ biến cho hơn 200 đại biểu tại hội nghị là: Một số điểm mới của Thông tư số 39/2014/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51 và Nghị định số 04 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 119; thông tư số 78…Đặc biệt, trong hội nghị này Chi cục thuế Cửa Lò còn quán triệt một số nội dung liên quan đến chủ trương nộp thuế điện tử, chuyển đổi định dạng file hồ sơ khai thuế…

Mỹ Hạnh – Duy Quý