Cửa Lò tập huấn về bình đẳng giới năm 2014

Đăng ngày 09/09/2014

Sáng nay: 9/9/2014, Thị xã Cửa Lò tổ chức sinh hoạt CLB nữ CNVC LĐ năm 2014 với chủ đề truyền thông về “Bình đẳng giới – vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Trong thời gian một buổi, trên 150 học viên thuộc ban nữ công quần chúng, phụ trách công tác nữ công công đoàn cơ sở, công đoàn trường học, Chủ tịch Hội LHPN 7 phường, nữ cán bộ CNVCLĐ cơ quan UBND, Thị ủy, khối dân, Tòa án, Viện kiểm sát, Bệnh viện đa khoa Thị xã Cửa Lò…được tiếp thu các nội dung như: Những vấn đề cơ bản về giới và bình đẳng giới; Quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về bình đẳng giới; Lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn và nữ công…

Thông qua lớp tập huấn, học viên được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, để từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thị xã.

Lớp tập huấn còn là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để triển khai thực hiện ở cơ sở đạt hiệu quả cao hơn./.

Mỹ Hạnh