Cửa Lò bầu Chủ tịch HĐND thị xã mới với số phiếu đạt 100 %

Đăng ngày 05/07/2016

hdnd

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được Ban bầu cử HĐND Thị xã khóa V báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hdnd1

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, các Ban của HĐND, đoàn hội thẩm nhân dân và các thành viên UBND Thị xã.

hdnd4

Với kết quả 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng nội vụ Thị xã Cửa Lò và ông Lê Văn Sơn – Trưởng phòng kinh tế Thị xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Thị xã.

hdnd2

Tại kỳ họp, ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã tiếp tục được HĐND thị xã khóa V bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã với số phiếu tán thành 100%. Ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Dung tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu 100%.

hdnd3

Dịp này, HĐND Thị xã Cửa Lò cũng đã bầu 11 thành viên UBND Thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mỹ Hạnh – Duy Quý