Bộ kế hoạch đầu tư tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài

Đăng ngày 06/07/2016

Bokhdt

Dự tập huấn có cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, Trung tâm xúc tiến đầu tư, các sở ban ngành liên quan và một số doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Bokhdt1

Bokhdt2

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được cập nhật về tình hình kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của Việt Nam thời gian qua, định hướng thời gian tới; Cập nhật tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các học viên còn được tiếp thu một số thông tư, nghị định, hiệp định mới liên quan đến xúc tiến đầu tư. Đồng thời, trao đổi phương pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư và quá trình triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại địa phương. Qua đó, thúc đẩy giao lưu, kết nối hơn nữa giữa cán bộ làm xúc tiến đầu tư tại các địa phương 29 tỉnh, thành phía Bắc.

Hữu Lương