Bộ Thông tin & Truyền thông: Họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước khu vực miền Bắc

Đăng ngày 05/07/2016

tttt

Phiên họp đã nghe Vụ công nghệ thông tin báo cáo tình hình triển khai, định hướng và đề xuất giải pháp tháo gỡ việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, đại diện Sở TT – TH của một số tỉnh, thành cũng báo cáo tình hình thực tế việc thuê dịch vụ CNTT tại địa phương.

tttt1

tttt2

tttt3

Trong đó, đại diện Sở Thông tin – Truyền thông Nghệ An, ông Hồ Quang Thành – giám đốc Sở cho biết: hiện nay, việc thuê dịch vụ CNTT mở rộng hơn so với trước đây là chỉ thuê đường truyền và một số dịch vụ đơn lẻ. CNTT đã được triển khai ứng dụng ngày càng nhiều ở các cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng trong hiện đại hóa các thủ tục hành chính.

tttt4

Phiên họp cũng đã nghe đại diện Sở TT – TH các tỉnh đã trình bày các tham luận như: sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; Lựa chọn mô hình cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến; Đồng thời thảo luận về tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp xã/ phường, quận/ huyện và đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

Thanh Vân – Đậu Thuận