Cửa Lò: Ban hành chỉ thị về niêm yết công khai các mặt hàng kinh doanh dịch vụ du lịch, giá phòng nghỉ trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 12/04/2022