Cửa Lò: 10 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 28/12/2022

Ngày 21/12/2022, Thị uỷ Cửa Lò đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-Thu về việc xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 đã có 10 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 39 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Với thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, 10 tổ chức cơ sở Đảng được Thị uỷ Cửa Lò xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 gồm có: Đảng bộ phường Thu Thuỷ, Đảng bộ Chính quyền thị xã, Đảng bộ cơ quan Khối dân, Chi bộ trường THPT Cửa Lò, Chi bộ BHXH thị xã, Chi bộ Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, Chi bộ Trung tâm GDTX số 2 Nghệ An, Chi bộ Bưu điện Cửa Lò, Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò và Chi bộ trường Xanh Tuệ Đức Nghệ An.

Việc đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm chính là sự ghi nhận của Đảng bộ thị xã trước những thành tích nổi bật mà các tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đạt được, đồng thời tạo động lực để các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trong năm tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích cao hơn trong công tác xây dựng Đảng ở năm tiếp theo, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh./.

Phan Thành