Cửa Lò tổng kết hoạt động nữ công năm 2022

Đăng ngày 27/12/2022

Chiều 27/12, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công năm 2022, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12B/NQ – BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và tổng kết thi đua khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy – UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo nữ công LĐLĐ tỉnh; Trần Thị Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An ; Lê Xuân Trình – Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã cùng  các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và thành viên Ban nữ công quần chúng Liên đoàn lao động thị xã khóa V; Trưởng ban nữ công quần chúng các tổ chức công đoàn cơ sở.


Năm 2022, Liên đoàn lao động thị xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị  về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; triển khai chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động”. Công tác chăm lo, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ công chức, viên chức, lao động được tăng cường. Liên đoàn cũng luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho nữ công chức, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào dân vũ phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên nữ tham gia.  Về hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động thị xã Cửa Lò đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, trong đó có nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng trong hoạt động Công đoàn nói riêng, kinh tế xã hội thị xã nói chung.

Trong 5 năm qua Liên lao động Cửa Lò cũng đã thực hiện tốt Nghị quyết 12B/NQ – BCH ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong hoạt động nữ công năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng cho 1 tập thể, 7 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022, phát  động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2023.

Hữu Lương  – Ngọc Ánh