HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ V

Đăng ngày 28/12/2022

Sáng 28/12, HĐND phường Nghi Hòa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ V. Các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy  – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã cùng các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo của thị xã, đại biểu HĐND thị xã bầu trên phường Nghi Hòa và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND phường tham dự.
Trong năm 2022, Nghi Hòa khắc phục các khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành 28/30 chỉ tiêu HĐND phường đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn phường ước đạt hơn 707 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt hơn  22 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch HĐND phường giao và thị xã giao. Giá trị gia tăng bình quân đạt 85,5 triệu đồng/người/năm. Văn hóa xã hội phát triển, công tác chính sách, lao động thương binh xã hội được chăm lo thực hiện. Nghi Hòa cũng thực hiện tốt công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
Cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; nghe báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu còn được nghe UBMTTQ VN phường thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ Phường đối với HĐND và UBND phường ; Báo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ  5. UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm tại kỳ họp thứ 3, thứ 4. Đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường cũng đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI. Đồng thời, các đại biểu xem xét các báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban của Hội đồng và đại biểu HĐND phường; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường. Chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận, xem xét các nội dung quan trọng của địa phương và biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh