Cửa Lò phát động ủng hộ Xuân trao yêu thương – Quý Mão 2023

Đăng ngày 23/12/2022

Sáng 23/12, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Xuân trao yêu thương – Quý Mão 2023. Dự lễ có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan  – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND  thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Ủy viên BCH,  Phó Chủ tịch HĐND, UBND, đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy các phường.
Trong những năm qua, cấp Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thị xã đặc biệt quan tâm đến công giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, trở thành phong trào rộng khắp, nhận được sự tham gia, ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,66%, hộ cận nghèo còn 2,81%.
Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, xã hội từ thị xã tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội trong huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổ chức các đoàn của cấp ủy, cán bộ chủ chốt đi thăm, tặng quà tết  cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN thị xã, trưởng các phòng ban, đơn vị tham dự buổi lễ đã ủng hộ với số tiền 18.700.000 đồng.
UBMTTQVN thị xã kêu gọi và tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân để giúp người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 thật đầm ấm, vui tươi.
Hữu Lương  – Ngọc Ánh