Hội CCB thị xã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Đăng ngày 22/12/2022

Chiều ngày 22/12, Hội CCB thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí trong Ban thường vụ Thị hội; Chủ tịch, Ban thường vụ Hội CCB 7 phường cùng dự.

Theo đó, trong năm 2022, các cấp Hội CCB trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thị xã và cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; động viên cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; Tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp thị xã nhiệm kỳ 2022-2027; Huy động gần 300 hội viên tham gia tuyên truyền, tháo dỡ các ki ốt kinh doanh phía Đông đường Bình Minh theo chủ trương của thị xã. Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho hội viên được quan tâm. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho các tổ vay vốn, với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Toàn hội hiện có 23 doanh nghiệp, 2 CLB CCB làm kinh tế giỏi với hơn 200 mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến hải sản có hiệu quả, đời sống của gia đình hội viên không ngừng được nâng lên. Trong năm 2022, các cấp Hội thị xã đã vận động hội viên đóng góp các loại quỹ được số tiền 2 tỷ 258 triệu đồng. Trong thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Khu dân cư kiểu mẫu” Hội đã quyên góp được số tiền gần 200 triệu đồng xây dựng nâng cấp 6 tuyến đường “Điện, cờ, pano”, 5 tuyến đường cờ, đường hoa. Cùng với đó, hoạt động tình nghĩa được các cấp hội thị xã thực hiện có hiệu quả, đã trao hàng trăm suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa trong các dịp lễ, tết… Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội thường xuyên quan tâm chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiên tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ hội viên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cho hội cơ sở, qua đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội CCB thị xã cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2022, như: Khâu đột phá trong công tác chỉ đạo, hướng về cơ sở, chi hội, đổi mới lề lối làm việc trong hội viên tuy có cải thiện song còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; Còn một số hội viên chưa tham gia tích cực, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động; Chưa xây dựng được nhiều mô hình, điển hình thực sự tiêu biểu…

Đối với nhiệm vụ năm 2023, Hội CCB thị xã xác định rõ 8 nhóm nội dưng cơ bản gồm: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tuyên truyền để hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế địa phương; Vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia và của địa phương; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới…

Dịp này, Hội CCB phường Nghi Thủy vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam Bằng khen; Ban chấp hành Hội CCB tỉnh đã khen thưởng 02 cá nhân; Hội CCB thị xã khen thưởng cho các tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022./.

Phan Thành- Duy Quý