Cửa Lò khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, cụm 2 năm 2020

Đăng ngày 04/06/2020

Sáng ngày 4/6, tại phường Nghi Hải, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, cụm 2 năm 2020. Trung tá Nguyễn Văn Trường – Trợ lý cán bộ phòng chính trị – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Trung tá Hoàng Hải Sơn – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã; Đại diện cấp ủy, chính quyền và 65 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất các phường Nghi Hòa, Nghi Hương và Nghi Hải tham dự.

Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ toàn diện; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh của thị xã Cửa Lò. Qua đó giúp chiến sỹ dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất của cụm 2 còn tham gia vệ sinh môi trường bãi tắm thị xã và làm đường băng cản lửa tại núi Lô Sơn phường Nghi Tân.

Tại buổi lễ khai mạc này, đại diện Ban chỉ huy quân sự thị xã và cấp ủy, chính quyền các phường Nghi Hương, Nghi Hòa và Nghi Hải đã ký giao ước thi đua huấn luyện năm thứ nhất, cụm 2 của thị xã Cửa Lò năm 2020.

Hữu Lương – Ngọc Ánh