Cửa Lò tập huấn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Đăng ngày 04/06/2020

Sáng ngày 4/6, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nghệ An triển khai lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở, người lao động tham gia sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Hơn 50 người là chủ các cơ sở, người lao động tham gia sản xuất nông lâm thủy sản được đồng chí Lê Anh Tường – Phó chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nghệ An trực tiếp giảng dạy và trao truyền những kiến thức cơ bản: Các quy định về an toàn thực phẩm bao gồm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP  ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các mối nguy an toàn thực phẩm; Điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Phương pháp chế biến, bao gói và đảm bảo an toàn trong vận chuyển, sơ chế biến thực phẩm.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở sản xuất, người lao động tham gia sản xuất nông lâm thủy sản, đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng, đặc biệt là du khách khi về nghỉ dưỡng và ăn uống tại du lịch Cửa Lò./.

Nguyễn Hương – Duy Quý