Cửa Lò họp Ủy viên UBND thị xã thường kỳ tháng 10 năm 2022

Đăng ngày 19/10/2022

Sáng 19/10, đồng chí Doãn Tiến Dũng  – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì hội nghị giao ban Ủy viên UBND thị xã thường kỳ tháng 10 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ VN, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, các ủy viên UBND thị xã; Giám đốc Trung tâm VH,TT và TT, Ban quản lý các dự án đầu tư, Trưởng ban Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị, Công ty cổ phần môi trường, Trung tâm y tế thị xã….

Hội nghị đã nghe đại diện các phòng, ban thị xã báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Phương án quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước và các dịch vụ khác trên biển, khu du lịch năm 2023; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Phương án quản lý hoạt động xe điện 4 bánh năm 2023; Báo cáo công tác quản lý môi trường trên địa bàn thị xã năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch gắn với tạo sản phẩm phục vụ du lịch giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo kết quả xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án cải cách hành chính nhà nước thị xã Cửa Lò giai đoạn  2021 – 2025 tầm nhìn năm 2030; Báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – Sẵn sàng chiến đấu năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2022, Kế hoạch năm 2023.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại trong năm 2022, từ đó thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2023, cũng như các năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện hiện tốt, các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đặc biệt là khắc phục các hạn chế tồn tại nhằm góp phần thực hiện tốt các nội dung trên.

                                                                    Hữu Lương – Tạ Nhật