Cửa Lò: Ngày 19/10 đã có thêm 14 ky ốt tháo dỡ xong.

Đăng ngày 19/10/2022

Hôm nay, 19/10 đã có thêm 14 ky ốt, bãi đậu xe tháo dỡ xong. Như vậy tính đến hết ngày 19/10 trên địa bàn của 3 phường đã có tổng 150 ky ốt, bãi đậu xe tháo dỡ xong hoàn trả lại mặt bằng cho thị xã. Trong tổng 209 ky ốt thì chỉ còn 13 ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ và 53 ky ốt đã chuyển đồ, tài sản xong chuẩn bị tiến hành tháo dỡ. Và đến hôm nay chỉ còn 09 ky ốt chưa chuyển đồ về.
Cụ thể như sau:
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 53 ky ốt và 07 bãi xe:
– Có 05 ốt ky ốt đang tháo dỡ chưa xong
– Và 31 ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ
– Chỉ còn 09 ky ốt (01; 03; 11; 64; 67; 68; 71; 73; 74) chưa chuyển đồ về.
2. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 45 ky ốt và 05 bãi xe số
– Có 05 ky ốt đang tháo chưa xong.
– Chỉ còn 05 ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ.
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 36 ky ốt và 04 bãi xe
– Có 03 ky ốt đang tháo dỡ chưa xong
– Chỉ còn 17 ky ốt đã được chuyển đồ về nhưng chưa tháo dỡ
Rất hoan nghênh các chủ ky ốt với tinh thần tự giác, đồng thuận, nhất trí cao về chủ trương của Thị xã sớm đã hoàn trả lại mặt bằng cho thị xã. Và cũng mong những chủ ky ốt còn lại hãy thực hiện tốt, tự giác tháo dỡ sớm hoàn trả lại mặt bằng cho thị xã.
BQL đô thị