Công văn về việc bàn giao và quản lý, sử dụng hệ thống thùng rác mini

Đăng ngày 12/05/2016

Nhằm mục đích phục vụ nhu cầu du khách khi về tham quan, nghỉ dưỡng tại Cửa Lò, UBND thị xã bàn giao quản lý, sử dụng hệ thống thùng rác mini cụ thể cho các đơn vị sau:

          Phòng Tài nguyên môi trường phối hợp với Ban quản lý đô thị giám sát, kiểm tra và nghiệm thu kết quả lắp đặt hệ thống thùng rác mini. Ban quản lý đô thị trực tiếp quản lýhệ thống thùng rác mini thị xã lắp đặt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp phá hoại hệ thống đã bàn giao. Công ty CP Môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Cửa Lò sử dụng khai thác và phát huy đúng công năng của hệ thống. Đội quản lý trật tự đô thị phân công cán bộ phụ trách, quản lý và tuyệt đối nghiêm cấm các tổ chức, hộ gia đình đổ rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất kinh doanh tại các vị trí đặt thùng rác mini. UBND các phường và Đài TTTH thị xã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hướng dẫn sử dụng và nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ, sử dụng đúng công năng của hệ thống thùng rác mini.

Ng.T.Phượng