Công ty du lịch Văn Minh phát động phong trào thi đua năm 2012

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong năm qua, lạm phát tiếp tục tăng mạnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tuy nhiên, Công ty du lịch Văn Minh đã tập trung đổi mới phong cách phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh vẫn vượt kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt hơn 70 tỷ đồng. Đời sống của hơn 200 cán bộ công nhân viên của công ty ổn định.

Ghi nhận nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công nhân viên, công ty du lịch Văn Minh đã khen thưởng cho 43 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 người đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, công ty du lịch Văn Minh còn phát động phong trào thi đua năm 2012 với mục tiêu đưa chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, cải thiện đời sống người lao động và phấn đấu đạt doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Theo: Hữu Lương