Nghi Thu:Tập huấn giap tiếp văn hóa, ứng xử và ATVS thực phẩm

Đăng ngày 28/03/2014

 

Trong thời gian 1 buổi, những người tham dự lớp tập huấn này được lãnh đạo thị xã cũng như địa phương quán triệt Luật du lịch, các quy chế, quy định của thị xã Cửa Lò đối với các hoạt động du lịch dịch vụ. Đồng thời thông báo kế hoạch phát triển và công tác chuẩn bị cho mùa du lịch 2012. Bên cạnh đó, giảng viên Trường cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An cũng đã trao đổi về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch cho các học viên. Ngoài ra, cán bộ y tế phường còn nêu rõ các mối nguy hại và cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến các món ăn. Đồng thời quán triệt Luật an toàn vệ sinh thực phẩm và các nghị định, quy định liên quan.

Lớp tập huấn này nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, các nhà hàng khách sạn, ki ốt nắm rõ kinh nghiệm trong giao tiếp, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ du khách ngày một tốt hơn./.

Theo: Hữu Lương-Ngọc Ánh