Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở khu du lịch Cửa Lò

Đăng ngày 20/03/2014

 

Từ năm 1997 đến nay, cuộc sống của gia đình ông Phùng Bá Thái, chủ nhà hàng Thái Mơ, ở khối Đại Thống, phường Nghi Thu- TX Cửa Lò luôn gắn bó với nghề kinh doanh dịch vụ bãi biển. Mặc dầu bận rộn với việc kinh doanh, nhưng gia đình anh vẫn dành thời gian tham gia tích cực trong các phong trào thi đua ở khối xóm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy trong 6 năm liền từ 2007 đến nay gia đình đều được công nhận gia đình văn hóa, là 1 trong 30 gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Nghi Thu giai đoạn 2007-2012. Còn trong kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng Thái Mơ luôn thể hiện nét đẹp văn hóa riêng của người dân vùng biển. Đều này được tích lũy từ kinh nghiệm thực tế và tiếp thu, học hỏi qua các lớp tập huấn văn hóa ứng xử giao tiếp dịch vụ du lịch do TX Cửa Lò tổ chức hàng năm. Ông Phùng Bá Thái, Chủ nhà hàng Thái Mơ- phường Nghi Thu, TX Cửa Lò nói: “Xây dựng văn hóa ở khối dân cư, nó hội tụ nhiều yếu tố về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi trong mối quan hệ gia đình và xã hội, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, làm sao mình được mọi người tin yêu. Còn riêng đối với ứng xử văn hóa du lịch, thì mình phải học, phải được qua tập huấn, qua đào tạo, để nâng cao trình độ giao tiếp, đảm bảo được tính văn hóa trong giao tiếp, nói năng, tiếp xúc với khách”

Không chỉ gia đình ông Phùng Bá Thái mà cuộc sống của nhiều hộ dân Cửa Lò giờ đây gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch. Cuộc sống gia đình dần khấm khá nhờ làm dịch vụ du lịch nên họ dần ý thức được việc kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, thân thiện, mến khách. Với những gì đã tạo dựng được từ khi thành lập thị xã đến nay, mỗi người dân Cửa Lò đã và đang nỗ lực hoàn thiện văn hoá giao tiếp, ứng xử, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, góp phần nâng tầm vóc một Thị xã du lịch xanh – sạch – đẹp, mến khách. Với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong du lịch nói riêng, xây dựng cuộc sống gia đình nói riêng, hiện nay, toàn TX Cửa Lò đã có 91 % gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, trong đó có 50 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007-2012. Ông Doãn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết: “TX đang từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, với thực tiễn của Cửa Lò là xuất phát điểm các hộ nông dân tham gia du lịch, cho nên trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa, chúng tôi tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chuyển từ nông dân sang thị dân. Do vậy mà xây dựng gia đình văn hóa nó có tác động rất lớn đến thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có văn minh đô thị và nó tác động rất có hiệu quả đảm bảo trong văn minh du lịch”

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, vì vậy TX Cửa Lò đang tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng con người, gia đình, cơ quan, cộng đồng dân cư Cửa Lò với nét văn hóa mới trong giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch, phấn đấu xây dựng TX Cửa Lò trở thành Thị xã văn hóa trong tương lai./.

Từ năm 1997 đến nay, cuộc sống của gia đình ông Phùng Bá Thái, chủ nhà hàng Thái Mơ, ở khối Đại Thống, phường Nghi Thu- TX Cửa Lò luôn gắn bó với nghề kinh doanh dịch vụ bãi biển. Mặc dầu bận rộn với việc kinh doanh, nhưng gia đình anh vẫn dành thời gian tham gia tích cực trong các phong trào thi đua ở khối xóm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy trong 6 năm liền từ 2007 đến nay gia đình đều được công nhận gia đình văn hóa, là 1 trong 30 gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Nghi Thu giai đoạn 2007-2012. Còn trong kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng Thái Mơ luôn thể hiện nét đẹp văn hóa riêng của người dân vùng biển. Đều này được tích lũy từ kinh nghiệm thực tế và tiếp thu, học hỏi qua các lớp tập huấn văn hóa ứng xử giao tiếp dịch vụ du lịch do TX Cửa Lò tổ chức hàng năm. Ông Phùng Bá Thái, Chủ nhà hàng Thái Mơ- phường Nghi Thu, TX Cửa Lò nói: “Xây dựng văn hóa ở khối dân cư, nó hội tụ nhiều yếu tố về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi trong mối quan hệ gia đình và xã hội, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, làm sao mình được mọi người tin yêu. Còn riêng đối với ứng xử văn hóa du lịch, thì mình phải học, phải được qua tập huấn, qua đào tạo, để nâng cao trình độ giao tiếp, đảm bảo được tính văn hóa trong giao tiếp, nói năng, tiếp xúc với khách”

Không chỉ gia đình ông Phùng Bá Thái mà cuộc sống của nhiều hộ dân Cửa Lò giờ đây gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch. Cuộc sống gia đình dần khấm khá nhờ làm dịch vụ du lịch nên họ dần ý thức được việc kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, thân thiện, mến khách. Với những gì đã tạo dựng được từ khi thành lập thị xã đến nay, mỗi người dân Cửa Lò đã và đang nỗ lực hoàn thiện văn hoá giao tiếp, ứng xử, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, góp phần nâng tầm vóc một Thị xã du lịch xanh – sạch – đẹp, mến khách. Với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong du lịch nói riêng, xây dựng cuộc sống gia đình nói riêng, hiện nay, toàn TX Cửa Lò đã có 91 % gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, trong đó có 50 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007-2012. Ông Doãn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết: “TX đang từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, với thực tiễn của Cửa Lò là xuất phát điểm các hộ nông dân tham gia du lịch, cho nên trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa, chúng tôi tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chuyển từ nông dân sang thị dân. Do vậy mà xây dựng gia đình văn hóa nó có tác động rất lớn đến thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có văn minh đô thị và nó tác động rất có hiệu quả đảm bảo trong văn minh du lịch”

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, vì vậy TX Cửa Lò đang tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng con người, gia đình, cơ quan, cộng đồng dân cư Cửa Lò với nét văn hóa mới trong giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch, phấn đấu xây dựng TX Cửa Lò trở thành Thị xã văn hóa trong tương lai./.

.
Theo: Thanh Bình