Các hoạt động du lịch Cửa Lò trở lại sau bão số 2

Đăng ngày 20/03/2014

 

 

Theo: Thanh Vân-Khắc Giang