Clip: Thu Thuỷ tổ chức liên hoan văn nghệ và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ 2023

Đăng ngày 01/02/2023