Nghi Hải triển khai công tác Quốc phòng, An ninh năm 2023

Đăng ngày 01/02/2023

Chiều ngày 1/2, phường Nghi Hải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch UBND, Đặng Quốc Hải – Chỉ huy trưởng BCH quân sự; Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công an phường Nghi Hải đồng chủ trì. Dự hội nghị có Đoàn chỉ đạo thị xã tại phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các tổ chức thể phường, Ban bảo vệ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, Quỹ tín dụng nhân dân, Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An, Trạm Biên phòng Cửa Hội, Hậu cứ đảo Mắt, đại diện các khối dân cư trên địa bàn phường.

Năm 2022, phường Nghi Hải đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị, Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. BCH quân sự phường cũng đã xây dựng các phương án tác chiến, bổ sung kế hoạch khu vực phòng thủ nhằm chủ động đối phó với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình”; “Bạo loạn lật đổ”. Cùng với công an phường nắm diễn biến tình trong nhân dân, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc diễn ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứ nạn, duy trì nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu; tham gia gia đầy đủ các lớp tập huấn cán bộ tại BCH quân sự thị xã và huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Nghi Hải cũng luôn tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang và công tác hậu phương quân đội. Qua đó góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong năm 2022, Hội nghị tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện và ký kết chương trình phối hợp trong năm 2023.

Dịp này, Nghi Hải còn khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2022.

                                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh