Clip: Thị xã Cửa Lò tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Đăng ngày 15/07/2022