Clip: Người dân Cửa Lò tiếp cận vắc xin phòng Covid – 19

Đăng ngày 08/10/2021