Clip: Nghi Hải cần sớm lên phương án để xây dựng tour 3km đường ven Sông Lam

Đăng ngày 28/12/2021