Phóng sự: Cửa Lò tiếp cận nguồn vốn CSXH phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch( Phát sóng NTV ngày 27/12/2021).

Đăng ngày 28/12/2021