Clip: Khai mạc, trao giải LH tuổi trẻ sáng tạo Nghệ An và Ngày hội sáng tạo Robot tỉnh N.A mở rộng 2022

Đăng ngày 13/11/2022