Thông báo về thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TX Cửa Lò

Đăng ngày 14/11/2022