Clip: Độc đáo chợ đêm bán duy nhất mực nháy tại phố biển Cửa Lò

Đăng ngày 16/04/2024

Chợ họp từ 19h đến khoảng 1h ngày hôm sau, chỉ bán duy nhất mực nháy. Việc mua bán không dùng đến cân, không có mức giá cụ thể mà phụ thuộc vào khả năng trả giá của khách hàng.