Phóng sự: Cửa Lò – Các cơ sở lưu trú đầu tư, làm mới sẵn sàng đón khách du lịch

Đăng ngày 16/04/2024