Clip: Cửa Lò tổ chức thành công hội thi dân vũ “Phụ nữ Cửa Lò tự tin khoẻ, đẹp” năm 2023.

Đăng ngày 19/10/2023