Clip: Cửa Lò tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường”( phát sóng NTV, Nghệ An ngày mới – 10/08/2023)

Đăng ngày 10/08/2023