Phóng sự: Công an Cửa Lò đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vì lợi ích của người dân( phát sóng NTV- Trang địa phương ngày 06/8/2023)

Đăng ngày 10/08/2023