Clip: Cửa Lò sẽ có gần 800 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Đăng ngày 26/05/2022