Clip: Cửa Lò sẵn sàng cho ngày hội khinh khí cầu năm 2022.

Đăng ngày 14/07/2022