Clip: Cửa Lò có 772 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đăng ngày 30/06/2022