Clip: 10 năm gắn kết hội Hải quân Nghi Lộc – Cửa Lò

Đăng ngày 18/12/2021