Chùm ảnh Lung linh biển Cửa Lò

Đăng ngày 24/03/2014

 

Theo: Phạm Đức Trực