Chủ tịch UBMT TQ Tỉnh dự giao ban tại Cửa Lò

Đăng ngày 20/11/2014

Sáng nay: 20/11/2014, UBMT TQ Tỉnh đã tổ chức giao ban cụm thi đua số 1 tại Cửa Lò.Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Huy và Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình  chủ trì hội nghị.

Năm 2014, UBMTTQ trong cụm thi đua số 1 gồm thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò đã tập trung củng cố tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động nên đã thu được những kết quả đáng mừng. Trước hết là tuyên truyền, vận động các tầng lớp  nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tập hợp và tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. UBMTTQ các đơn vị cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Ngoài đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong năm qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Hội nghị còn suy tôn các danh hiệu thi đua. Theo đó, UBMTTQ của 4 đơn vị trong cụm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, riêng  UBMTTQ thị xã Cửa Lò được đề nghị UBMTTQ Việt Nam tặng bằng khen và UBMTTQ Tỉnh tặng cờ thi đua.

                                                                      Hữu Lương – Đậu Thuận