Chính quyền và người dân Cửa Lò cùng đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19( Phát sóng NTV ngày 24/5/2021)

Đăng ngày 24/05/2021