Chỉ thị của UBND thị xã về tăng cường biện pháp bảo vệ và phòng cháy rừng

Đăng ngày 13/05/2016

Theo đó, UBND thị xã giao UBND các phường, các đơn vị có liên quan như: Phòng kinh tế, Hạt kiểm lâm, Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã, Phòng cảnh sát PCCC số 2, Phòng tài chính kế hoạch, Đài truyền thanh truyền hình và đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến tận người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng của mỗi người, đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kỷ thuật để ứng cứu các tình huống cháy rừng xảy ra; Động viên, tuyên truyền, khuyến khích các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, chống chặt phá rừng trái phép../.

Được biết, hiện nay, toàn Thị xã Cửa Lò có trên 101 ha đất có rừng bao gồm: Đất rừng phòng hộ là 86,4 ha và đất rừng sản xuất là 20,8 ha, trong đó vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao thuộc Khoảng 1 và 2, Tiểu khu 960N thuộc phường Nghi Tân với diện tích là 9,6 ha

 

 

                                                                             Khắc Giang