Thị xã Cửa Lò đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử

Đăng ngày 13/05/2016

trienkhaibc

trienkhaibc1

Thay mặt UB bầu cử thị xã, ông Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

trienkhaibc2

Theo đó, đến nay, Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đúng tiến độ theo luật định. Từ công tác tổ chức, tuyên truyền và công tác đảm bảo an ninh trật tự chuẩn bị bầu cử được các phường, đơn vị liên quan thực hiện tốt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của UB bầu cử thị xã thì một số nội dung ở cấp phường còn để xảy ra thiếu sót như bản trích ngang và lý lịch tóm tắt của một số người ứng cử đại biểu HĐND phường chưa đúng quy định.

Tại hội nghị, UB bầu cử thị xã đã giải trình một số kiến nghị của các đại biểu như vấn đề về kinh phí tổ chức cuộc bầu cử; Đồng thời chỉ đạo các cấp ngành liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với ứng cử viên. 

trienkhaibc3

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Cửa Lò yêu cầu UB bầu cử các phường rà soát lại việc lập, niêm yết danh sách và phân loại cử tri , bổ sung những thiếu sót trong lý lịch ứng cử viên; Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ cho các thành viên  ban bầu cử; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất các điểm bỏ phiếu. 

trienkhaibc5

trienkhaibc4

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau và thông báo rõ thời gian, địa điểm bầu cử cho toàn thể cử tri. Quan tâm đến vùng đặc thù và cử tri ở đảo ngư, đảo mắt. Phấn đấu ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào 22 tháng 5 này thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Hữu Lương