Chi Cục thuế khu vực Bắc Vinh ra quân tuyên truyền, cổ động thu nộp phí môn bài năm 2024.

Đăng ngày 05/01/2024

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc kê khai nộp thuế theo Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; sáng ngày 5/1/2024, Chi cục thuế Khu vực Bắc Vinh đã ra quân tuyên truyền lưu động thu nộp phí môn bài năm 2024 trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

“Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN”, “Nộp thuế để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Vì thế, đợt tuyên truyền đã tập trung truyền tải đến các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc các quy định về việc kê khai thuế và nộp thuế Lệ phí môn bài; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt…

Sau đợt tuyên truyền cổ động, các đội Liên phường, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền tại các phường, xã theo kế hoạch. Song song với đó, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc tập trung rà soát, năm bắt số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới phát sinh nhằm kịp thời hướng dẫn thủ tục kê khai thuế và thực hiện nộp thuế môn bài theo đúng quy định./.

Đàm Hiền – Duy Quý