Câu lạc bộ thời sự pháp luật phường Nghi Hương sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2023

Đăng ngày 06/11/2023

Sáng 6/11, Câu lạc bộ thời sự pháp luật phường Nghi Hương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2023 về nội dung phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự buổi sinh hoạt có bà Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy cùng các ông, bà đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và thành viên Câu lạc bộ Thời sự pháp luật phường, Bí thư, khối trưởng, trưởng Ban Công tác Mặt trận các khối. Ông Võ Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thời sự pháp luật phường Nghi Hương chủ trì.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và thành viên Câu lạc bộ thời sự pháp luật phường Nghi Hương được nghe bà Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022, gồm 06 Chương, 91 Điều; trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động.  Là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Luật còn quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Buổi sinh hoạt không chỉ giúp các đại biểu và thành viên Câu lạc bộ thời sự pháp luật phường nắm rõ hơn nội dung của Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mà còn góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về nhận thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương; giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

                                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh