Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023

Đăng ngày 06/11/2023

Sáng 6/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023. Các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thanh Long  – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, Công an thị xã; đại diện Đảng ủy, UBND, Công an 7 phường tham dự. Các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Thượng tá Vi Văn Giang – Ủy viên BTV Thị ủy, trưởng Công an thị xã Cửa Lò đồng chủ trì.

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, văn minh đô thị. Trong đó, mục tiêu của thị xã Cửa Lò trong năm 2023 là xây dựng 7/7 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng 7/7 phường, 05 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2023. Qua gần 1 năm thực hiện Đề án của UBND tỉnh về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, thị xã Cửa Lò đã từng bước đạt tới mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; tình hình an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến rõ nét, ngày càng ổn định, bình yên ngay từ cơ sở. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên; Nhân dân có trách nhiệm và tham gia tích cực hơn vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh, làm diện mạo đô thị ngày càng “sang, xanh, sạch, đẹp”; Công an các phường trên địa bàn từng bước được củng cố và tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; biên chế được củng cố, kiện toàn và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được dẩy mạnh, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia. Nhiều mô hình Dân vận khéo, tái hòa nhập cộng đồng, mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình phường sạch về ma túy được xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực.. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo và có chuyển biến rõ nét về mọi mặt.

Đến nay, thị xã Cửa Lò đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí đề ra trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, Hội nghị tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tiêu chí chưa đạt và các hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện để từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các tiêu chí của Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã Cửa Lò trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thị xã tập trung rà soát các nội dung của Đề án để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đề ra trong năm 2023. Riêng Công an thị xã, Công an 7 phường tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các nội dung của Đề án; tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ an xã hội, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Qua đó góp phần xây dựng thị xã trở thành đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2023.

Cũng tại hội nghị này, UBND thị xã đã trao quyết định công nhận “Phường sạch về ma túy” cho 7 phường trên địa bàn và khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023.

                                        Hữu Lương – Ngọc Ánh