Cảng Cửa Lò: 9 tháng đầu năm có gần một triệu tấn hàng thông qua Cảng

Đăng ngày 21/03/2014

 

Với khẩu hiệu: Lao động an toàn, năng suất và hiệu quả, từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò đã bốc, xếp hơn 01 triệu 061 tấn hàng các loại, đạt 84,89% kế hoạch năm. Tổng sản lượng thông qua Cảng đạt gần 01 triệu tấn, đạt 86,14% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả này, từ đầu năm 2010, Cảng Cửa Lò đã đầu tư nạo vét luồng âm 5.5m, nạo vét khu vực đầu tàu trực bến, đảm bảo cho các tàu trọng tải 1 vạn tấn ra vào an toàn, đầu tư thêm phương tiện, xếp dỡ hàng container và xe nâng cần cẩu 10 tỷ đồng.
Để thực hiện thi đua tháng cao điểm này, hiện nay xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò đang bố trí 100% công nhân túc trực 24/24h mỗi ngày, để xếp dỡ hàng hóa nhanh và an toàn, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch 1 triệu 140 tấn hàng thông qua cảng trong năm 2010.

Theo: Thanh Bình